[:en]Banks withdraw from investments in oil and gas in the Arctic[:de]Banken ziehen sich aus Investitionen in Öl und Gas in der Arktis zurück[:pl]Banki wycofują się z inwestycji w ropę i gaz na Arktyce[:]

[:en]The commercial bank West LB launched a new environmental policy in February under which it withdrew from the financing of investment in oil and gas extraction in the Arctic. The bank decided that overall the projects are unsustainable. Meanwhile, F&C, one of the leading London institutional investors with an SRI fund, has decided to drop its holding of Cairn from its ethical portfolio.

More information on the Banktrack website.[:de]Die WestLB führte im Februar eine neue Umweltrichtlinie ein, unter der sie sich aus Investitionen in Öl- und Gasgewinnung in der Arktis zurückzieht. Die Bank entschied, dass die Projekte insgesamt nicht nachhaltig seien. Auch F&C, einer der führenden Londoner institutionellen Anleger, entschied seine Anteile bei Cairn von seinem ethischen Portfolio auszuschließen.

Mehr Informationen hierzu auf der Banktrack website.[:pl]Bank komercyjny West LB w lutym tego roku prowadził nowe zasady polityki ochrony środowiska na mocy których wycofał się z finansowania inwestycji w wydobycie gazu i ropy na Arktyce. Bank uznał, iż projekty te są zbyt dużym ryzykiem.

Natomiast bank F&C usunął firmę Cairn zajmującą się eksploracją ropy w rejonach arktycznych ze swojego etycznego portfolio. Bank F&C posiadający fundusz etyczny spotykał się jak dotąd z silną presją ze strony organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Greenpeace), aby usunąć z niego Cairn.

Więcej informacji wraz z komentarzami pracowników firm na stronie Banktracka.[:]

Recent Related Posts

Comments are closed.